หน้าหลัก > ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัล Lucky Draw ประจำเดือน มิถุนายน 2565!!
19.07.2022

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัล Lucky Draw ประจำเดือน มิถุนายน 2565!!

ประกาศรายชื่อ-ปกข่าว.png

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัล Lucky Draw ประจำเดือน มิถุนายน 2565

รายชื่อผู้ได้รับของรางวัล Lucky Draw ประจำเดือน มิ.ย.

 • ผู้โชคดีได้รับ Mi Scooter Essentials จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ คุณ Dark Cat
 • ผู้โชคดีได้รับ Xiaomi TV P1 55 นิ้ว จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ คุณ Surachai Poungjumpa
 • ผู้โชคดีได้รับ Xiaomi Mi Smart Watch จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
 1. คุณ ชรัส จั่นทอง
 2. คุณ Supon Kosakul
 3. คุณ ปรเมษฐ์

 

ระยะเวลากิจกรรม

เริ่ม : วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

สิ้นสุด : วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 (12:00 น.)

 

การประกาศรางวัล

ประกาศรางวัลผู้โชคดีทางเพจ Ant games world วันที่ 19 กรกฎาคม เวลา 12:00 น.

ผู้โชคดีตามรายชื่อ สามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • ติดต่อทาง Inbox แฟนเพจ Ant Games World เพื่อยืนยันสิทธิ์
 • ส่งหลักฐานตามที่แอดมินแจ้งให้ครบถ้วน

(ยืนยันรับสิทธ์ผ่าน Inbox ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 65 ก่อนเวลา 17:00 น. เท่านั้น หากไม่ติดต่อภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์)

 

เงื่อนไขการได้รับของรางวัลกิจกรรม

 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ทำตามกติกาครบทุกข้อเท่านั้น
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อรับของรางวัลภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
 • ทางบริษัทจะทำการจัดส่งของรางวัลให้ภายใน 15 - 30 วัน หลังจากยืนยันข้อมูลการจัดส่งกับทีมงานเรียบร้อยแล้ว
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลดังกล่าวตามที่กฏหมายกำหมด ในวันที่มารับรางวัล
 • ของรางวัลไม่สามารถแลกคืน หรือ เปลี่ยนเป็นเงินได้
 • การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี⁣⁣⁣⁣⁣
 • เงื่อนไขสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า⁣⁣⁣⁣⁣

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะลูกค้าและสมาชิกของ Ant Games World ที่เป็นบุคคลทั่วไปเท่านั้น ยกเว้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

 • พนักงานบริษัท Ant Games World , ญาติ และผู้ใกล้ชิด
 • คณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Ant Games World

LIVE

CHAT