หน้าหลัก > ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัล Lucky Draw ประจำเดือน กรกฏาคม 2565!!
25.09.2022

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัล Lucky Draw ประจำเดือน กรกฏาคม 2565!!

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัล Lucky Draw ประจำเดือน กรกฏาคม 2565!!

รายชื่อผู้ได้รับของรางวัล Lucky Draw ประจำเดือน ก.ค.
 

- ผู้โชคดีได้รับ Xaiomi Air Purifier 4 Pro  จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ คุณ Dark Cat

- ผู้โชคดีได้รับ Xaiomi Robot Vacuum Mop 2 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ คุณ Supon Kosakul

- ผู้โชคดีได้รับ Xiaomi Flip buds Pro จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ คุณ sarayut


 

การประกาศรางวัล

ประกาศรางวัลผู้โชคดีทางเพจ Ant games world วันที่ 24 สิงหาคม เวลา 12:00 น.


 

ผู้โชคดีตามรายชื่อ สามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- ติดต่อทาง Inbox แฟนเพจ Ant Games World เพื่อยืนยันสิทธิ์

- ส่งหลักฐานตามที่แอดมินแจ้งให้ครบถ้วน

(ยืนยันรับสิทธ์ผ่าน Inbox ภายในวันที่ 7 กันยายน 65 ก่อนเวลา 17:00 น. เท่านั้น หากไม่ติดต่อภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์)


 

เงื่อนไขการได้รับของรางวัลกิจกรรม

- ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ทำตามกติกาครบทุกข้อเท่านั้น

- ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อรับของรางวัลภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

- ทางบริษัทจะทำการจัดส่งของรางวัลให้ภายใน 15 - 30 วัน หลังจากยืนยันข้อมูลการจัดส่งกับทีมงานเรียบร้อยแล้ว

- ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลดังกล่าวตามที่กฏหมายกำหมด ในวันที่มารับรางวัล

- ของรางวัลไม่สามารถแลกคืน หรือ เปลี่ยนเป็นเงินได้

- การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี⁣⁣⁣⁣⁣

- เงื่อนไขสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า⁣⁣⁣⁣⁣


 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะลูกค้าและสมาชิกของ Ant Games World ที่เป็นบุคคลทั่วไปเท่านั้น ยกเว้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

- พนักงานบริษัท Ant Games World , ญาติ และผู้ใกล้ชิด

- คณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Ant Games World

LIVE

CHAT